دانلود جزوه درس انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی همراه با درسنامه حشره شناسی پزشکی

دانلود جزوه درس انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی همراه با درسنامه حشره شناسی پزشکی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
20MB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
48 بازدید
12,000 تومان 10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود جزوه درس انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی همراه با درسنامه حشره شناسی پزشکی

دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که اکنون معرف حضور شماست فایل جامع pdf جزوه درس انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی همراه با درسنامه حشره شناسی پزشکی دکتر عزیزی می باشد. این فایل شامل ۳۰۶ صفحه جزوه می باشد و در قالب فرمت pdf تهیه شده است که هم اکنون آماده دانلود می باشد .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

جزوه درس انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی همراه با درسنامه حشره شناسی پزشکی

انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مبحث: سستودهای روده ای
مدرس: دکتر بهادر شهریاری

علمی است کھ در مورد موجوداتی بنام انگل مطالعھ و بررسی می نماید. :(Parasitology) انگل شناسی ( Host بھ موجود زنده ای گفتھ می شود کھ در داخل یا خارج بدن موجود زنده دیگری (میزبان یا :(Parasite) انگل زندگی و نیازھای زیستی خود را از ان موجود تأمین می نماید.
ھمزیستی دو موجود زنده در طبیعت ممکن است بھ یکی از اشکال زیر باشد:

۱-Commensalism (eating at a same table), (beneficial to one partner and at least not disadvantageous to other)
۲-Mutualism (beneficial to both organisms)
۳-Parasitism (one animal lives on the expense of other animal).
تقسیم می (Ectoparasites) و انگلھای خارجی (Endoparasites) انگلھا را بر اساس محل زندگی بھ انگلھای داخلی نمایند. در سیر تکاملی بعضی از انگلھا ممکن است تنھا یک میزبان وجود داشتھ باشد کھ اینگونھ انگلھا را تک میزبانھ گویند. انگلھایی کھ سیر تکاملی خود را در دو یا چند میزبان طی می نماید را انگلھای چند میزبانھ (Monoxenous) می نامند. انواع مختلف میزبانھا در انگلھا عبارتند از: (Hetroxenous)
Definitive host: Host in which the parasite reaches sexual maturity or the host in which
sexual reproduction occurs
Intermediate host: Host that is required for parasite development, but one in which the
parasite does not reach sexual maturity
Paratenic/Transfer Hosts: Transport host, one in which the parasite does not undergo any
development, but remains infective to another host
Reservoir host: Any animal that harbors an infection that can be transmitted to humans. (Arthropod) و بندپایان (Helminthes) کرمھا ،(Protozoa) انگلھا بر اساس مرفولوژی بھ سھ گروه تک یاختگان تقسیم می شوند.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.