×
خرید
9,000 تومان 7,500 تومان

مقاله تدابیر حفظ کرامت انسانی و حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی

خرید
11,000 تومان 9,000 تومان

خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی هالجین

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 6,800 تومان

جزوه نحوه پذیرش موکل و فن دفاع از موکل

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
11,000 تومان 9,000 تومان

فایل جزوه روش تحقیق معماری

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه جمع بندی روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی استاد مقدم

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,000 تومان

 جزوه انواع ماسک های پزشکی و کاربرد آنها

خرید
8,000 تومان 6,800 تومان

دانلود جزوه سیستم های ایمنی مصنوعی

خرید
9,000 تومان 6,800 تومان

دانلود مقاله قرار تامین کیفری در حقوق داخلی

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

 بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در آیین دادرسی کیفری ۱۳۳۲ با دیوان کیفری بین المللی

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود مقاله فرایندهای تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 8,000 تومان

جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ (مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران)

خرید
11,000 تومان 9,000 تومان

خلاصه کتاب آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی تالیف علی اصغر رواسی

0