دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته
نوع فایل
ppt
حجم فایل
1MB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
217 بازدید
9,000 تومان 7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که اکنون معرف حضور شماست فایل جامع پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته می باشد. این فایل شامل ۳۴ اسلاید زیبا بسیار سودمند و با ارزش با کیفیت بسیار عالی و قابل ویرایش می باشد و در قالب فرمت ppt تهیه شده است که هم اکنون آماده دانلود می باشد .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

روبه روشدن ﮐﺴﺐ و کارها با چالش تغییرات سریع محیطی موجب شده است.

که فرآیندها به دلیل ارتباطات متقابل مولفه های داخلی شان و تاثیرات متقابل خود با محیط پیچیدگی بسیاری را نشان دهند.

بنابراین سازمان ها برای وفق با محیطهای پیچیده امروزی به قابلیتهای فرآیند کسب و کار توجه بیشتری نشان می دهند.

سیستم های اطلاعاتی:

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه برای تولید، جمع آوری ،سازماندهی ،ذخیره ، بازیابی و اشاعه اطلاعات دریک موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑﺎﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻔـﺎوت دارﻧـﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽدرﺧــﺪﻣﺖ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎتﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و از آن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ.

سیستم های اطلاعات مدیریت ، گونه ایی از سیستم های اطلاعاتی رایانه ایی است که میتواند اطلاعات را از منابع مختلفی در سازمان برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش کند و اطلاعات مورد نیاز مدیران را در اختیارآنان قرار دهد تا بتوانند تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

نسلهای مختلف سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت:

  • نسل اول:استاندارد پکیج‌ها
  • نسل دوم : سیستمهای مبتنی بر ERP
  • نسل سوم: سیستمهای مبتنی بر گردش کار(WFM)
  • نسل چهارم: سیستم مدیریت فرآیندهای کاری(BPMS) هدف اصلی این نسل، یکپارچه‌سازی اطلاعات و هماهنگ کردن فرآیندها با یکدیگر می‌باشد.

ﻫــﺪف ﭼﻨــﯿﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ ﮐﻨﺘــﺮل ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﺳــﺖ. در ﻫــﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن دو ﻧــﻮع ﮐﻨﺘــﺮل وﺟــﻮد دارد؛ ﮐﻨﺘــﺮل ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎ و زﯾﺮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺻـﻒ و ﺳـﺘﺎد اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ شـﻮﻧﺪ . ﻫـﺮ  ﯾــﮏ از اﯾــﻦ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﮐﻨﺘــﺮل  ﻫــﺎی ﺧــﺎص ﺧــﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺧــﺎص ﺧــﻮد را ﻃﻠــﺐ ﻣﯽکنند.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.