×
خرید
10,000 تومان 8,800 تومان

جزوه بیوشیمی کلیه و مجاری ادراری

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,800 تومان

جزوه بیوشیمی عملی استاد فائزی زاده

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,200 تومان

جزوه نکات ضروری بیوشیمی ساختار بخش اول اساس شیمی در بیوشیمی

خرید
8,000 تومان 6,900 تومان

پاورپوینت درس بیوشیمی (بیوسنتز بیلی روبین)

خرید
8,000 تومان 6,800 تومان

پاورپوینت درس بیوشیمی ۲ (پورفیرین ها)

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 6,800 تومان

فایل جزوه بیوشیمی ساختار

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 5,800 تومان

جزوه بیوشیمی عملی تیتراسیون اسید و باز

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین اندازه گیری غلظت قند خون

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین اندازه گیری غلظت کلسیم خون

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین اندازه گیری غلظت تری گلیسرید در خون

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین اندازه گیری غلظت پروتئین تام در خون

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین اندازه گیری غلظت اوره و کراتینین در خون

0