خرید
11,000 تومان 9,800 تومان

خلاصه کتاب ترجمه تحت اللفظی و روان LAWTEXTS قراردادها (۴ و ۵) و جزا (۶)