خرید
جزوه وخلاصه کتاب
6,000 تومان 4,500 تومان

دانلود برترین فایل جزوه آموزشی مدل برنامه ریزی سوات (SWOT)