خرید
جزوه وخلاصه کتاب
6,500 تومان 5,000 تومان

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۰ رویدادھای پس از دوره گزارشگری