خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,000 تومان

 جزوه کتاب اصول و فنون مذاکره نوشته راجر فیشر