خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

فایل جزوه بیوسنتز پروتئین یا ترجمه (Translation mRNA)