خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,000 تومان

جزوه پنوموراکس (هوا در پرده جنب) و هموتوراکس (خون در پرده جنب) pdf