×
خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی

خرید
11,000 تومان 9,800 تومان

 جزوه درس حسابداری بهای تمام شده مبحث حسابداری ضایعات

خرید
11,000 تومان 9,800 تومان

جزوه حسابداری صنعتی مبحث بهایابی استاندارد و سنجش عملکرد برای شرایط تولید امروزه

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

جزوه درس حسابداری بهای تمام شده مبحث جدول بهای کالای تکمیل شده و فروش رفته

خرید
11,000 تومان 9,500 تومان

جزوه درس حسابداری بهای تمام شده مبحث تحلیل حجم بها و سود

خرید
10,000 تومان 7,800 تومان

جزوه درس حسابداری بهای تمام شده مبحث اقلام بالاسری کارخانه

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

جزوه درس حسابداری بهای تمام شده مبحث محصولات مشترک و فرعی 

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

جزوه حسابداری بهای تمام شده مبحث مدیریت و بهایابی بر مبنای فعالیت

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

جزوه حسابداری بهای تمام شده مبحث گردش مواد و دستمزد

خرید
9,000 تومان 7,500 تومان

جزوه حسابداری بهای تمام شده مبحث سفارش کار مرحله ای

خرید
9,000 تومان 7,800 تومان

پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش اول

خرید
9,000 تومان 7,500 تومان

پاورپوینت کارگاه تخصصی یک روزه مهندسی حسابداری و مدیریت هزینه

0