خرید
8,000 تومان 6,200 تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و توسعه یادگیری (چالشها و ظرفیتها)