×
خرید
9,000 تومان 7,100 تومان

جزوه درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

خرید
9,000 تومان 7,100 تومان

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر رضا رسولی 

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,200 تومان

جزوه مدیریت بیماران با سندرم حاد کرونر (ACS) در اورژانس

خرید
11,000 تومان 9,800 تومان

پاورپوینت مدیریت پیشگیری از مسمومیت و مرگ خاموش با مونوکسیدکربن

خرید
10,000 تومان 8,100 تومان

پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته مبحث استرس (مدیریت فشار روانی)

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,800 تومان

فایل جزوه مدیریت بحران

خرید
8,000 تومان 6,100 تومان

جزوه مدیریت ارتباط با مشتری فصل اول مشتری و فلسفه مشتری گرایی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,800 تومان

جزوه نکات مهم و کلیدی روش تحقیق در مدیریت تالیف دکتر احمدی و صالحی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 8,100 تومان

جزوه نکاتی از کتاب مبانی سازمان و مدیریت سید محمد مقیمی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,800 تومان

جزوه مدیریت بازاریابی فصل انواع بازاریابی

خرید
7,000 تومان 5,800 تومان

خلاصه کتاب مدیریت زمان نوشته لوتار جی . سی ورت

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 6,900 تومان

جزوه اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان ها

0