خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,500 تومان

دانلود جزوه فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک (پارادایم ها و مکاتب شکل گیری استراتژی)