دانلود فایل جامع پاورپوینت ملاحظاتی در دانش آموزان دارای نیاز ویژه (دیرآموز)

دانلود فایل جامع پاورپوینت ملاحظاتی در دانش آموزان دارای نیاز ویژه (دیرآموز)
نوع فایل
ppt
حجم فایل
767KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
934 بازدید
7,500 تومان 6,000 تومان٪20 تخفیف

دانلود فایل جامع پاورپوینت ملاحظاتی در دانش آموزان دارای نیاز ویژه (دیرآموز)

قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی: فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل PPT پاورپوینت ملاحظاتی در دانش آموزان دارای نیاز ویژه (دیرآموز) می باشد. این فایل شامل ۳۲ اسلاید زیبا سودمند و قابل ویرایش می باشد .و در غالب فرمت ppt تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل و نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

قسمتهایی از متن فایل

در ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻨﺪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﺔ  د اوﻃﻠﺒﺎن  روی دو ﭘﺎی ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺨﺮه ﺑﺰرگ ﻛﻪ ۵ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد را ﺑﺪوﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ زودﺗﺮ رﺳﻴﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺟﻨﮕﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻋﻤﻞ  ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  چیست ؟

آﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ ازدانش آموزانمانﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺒﻴﻪنیست؟

آموزش تلفیقی – فراگیر

رویکردی است که در آن دانش آموزان با نیازهای ویژه در واحدهای آموزش عادی ( دولتی یا غیر دولتی ) در تمامی دوره های تحصیلی در کنار سایر دانش آموزان جایدهی شده و با بهره گیری از برنامه های درسی مشترک و تمهید انطباق های محیطی و مناسب سازی برنامه درسی با پشتیبانی آموزگار / دبیر رابط به تحصیل می پردازد .

(بند ۱-۲ شیوه نامه اجرایی آموزش و پرورش تلفیقی – فراگیر ۱۳۹۲ )

دانش آموزان با نیازهای  ویژه

دانش آموزانی هستند که به نارسایی جسمی ، ذهنی ، روان شناختی ، هیجانی یا اجتماعی در زمینه یادگیری یا سازگاری با محیط دارای مشکلاتی هستند .دانش آموزان با نیازهای ویژه تحت پوشش آموزش تلفیقی – فراگیر شامل دانش آموزان دارای هوش مرزی ( دیر آموز ) ، با مشکلات یادگیری و گروههای آسیب دیده بینایی ، شنوایی ، جسمی – حرکتی ، مشکلات رفتاری – هیجانی ( خفیف تا متوسط ) با هوشبهر مرزی به بالا می شوند و بر اساس میزان و نوع نیاز هایشان در دو گروه خفیف و شدید قرار می گیرند .

(بند ۲-۲ شیوه نامه اجرایی آموزش و پرورش تلفیقی – فراگیر ۱۳۹۲ )

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.