دانلود فایل جزوه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۱ مشارکتھا

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
370KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
764 بازدید
8,500 تومان 7,000 تومان٪18 تخفیف

دانلود فایل جزوه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۱ مشارکتھا

دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که اکنون معرف حضور شماست فایل جامع pdf جزوه  استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۱ مشارکتھا می باشد. این فایل شامل ۴۱ صفحه می باشد که در قالب فرمت pdf تهیه شده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

جزوه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۱ مشارکتھا

دامنه کاربرد
۳. این استاندارد، باید توسط تمام واحدھای تجاری کھ یکی از طرفینمشارکت ھستند، بکار گرفته شود.
مشارکتھا
۴. مشارکت، بھ توافقی اطلاق می شود کھ دو یا چند طرف، بر آن کنترل مشترک دارند.
۵. یک مشارکت دارای ویژگیھای زیر است:
الف. طرفین، طبق توافقی قراردادی، دارای تعھداتی ھ ستند (به بندھای ب ۲ تا ب ۴ مراجعه شود).
ب. توافق قراردادی، بھ دو یا چند طرف، کنترل مشترک بر این توافق را اعطا میکند (به بندھای ۷ تا ۱۳ مراجعه شود).
۶. مشارکت، یا عملیات مشترک است یا مشارکت خاص.

کنترل مشترک
۷. کنترل مشترک، تسھیم قراردادی کنترل یک توافق است کھ تنھا زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیتھای مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفینی است که در کنترل سھیم ھستند.
۸. واحد تجاری کھ یک طرف توافق است باید ارزیابی کند کھ آیا توافق قراردادی، به تمام طرفین یا گروھی از طرفین، کنترل جمعی بر این توافق را اعطا میکند یا خیر. زمانی کھ تمام طرفین یا گروھی از طرفین، با ید برای ھدا یت فعالیت ھایی کھ تأثیر قا بل ملاحظه ای بر بازده توافق دارند (یعنی فعالیتھای مربوط) ھمکاری مشترک داشتھ باشند، کنترل جمعی وجود دارد.
۹. ھرگاه مشخص شد تمام طرفین یا گروھی از طرفین، توافق را بطور جمعی کنترل میکنند، کنترل م شترک تنھا زمانی وجود دارد کھ تصمیمات درباره فعالیتھای مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفینی باشد که بطور جمعی این توافق را کنترل می کنند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.