دانلود فایل جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۳۹ ابزارھای مالی: شناخت و اندازه گیری

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
756KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
733 بازدید
9,000 تومان 7,800 تومان٪13 تخفیف

دانلود فایل جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۳۹ ابزارھای مالی: شناخت و اندازه گیری

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست فایل جامع pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۳۹ ابزارھای مالی: شناخت و اندازهگیری می باشد. این فایل شامل ۱۳۹ صفحه می باشد که در قالب فرمت pdf تهیه شده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۳۹ ابزارھای مالی: شناخت و اندازهگیری

دامنھ کاربرد
۲. این استاندارد باید توسط تمام واحدھای تجاری، برای تمام انواع ابزارھای مالی، بھ استثنای موارد زیر، بکار گرفتھ شود:

الف.منافع در واحدھای تجاری فرعی، واحدھای تجاری وابستھ و مشارکتھای خاص کھ طبق استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰ صورتھای مالی تلفیقی، استاندارد بین المللی حسابداری ۲۷ صورتھای مالی جداگانھ یا استاندارد بین المللی حسابداری ۲۸ سرمایھ گذاری در واحدھای تجاری وابستھ و مشارکتھای خاص ، بھ حساب منظور می شوند.

با وجود این، در برخی موارد، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰ ، استاندارد بینالمللی حسابداری ۲۷ یا استاندارد بین المللی حسابداری ۲۸ ، واحد تجاری را ملزم یا مجاز می کنند کھ منافع در واحدھای تجاری فرعی، واحدھای تجاری وابستھ و مشارکت خاص را طبق تمام یا برخی الزامات این استاندارد بھ حساب منظور کنند.
واحدھای تجاری، ھمچنین باید این استاندارد را برای ابزارھای مشتقھ مربوط بھ منافع در واحدھای تجاری فرعی، واحدھای تجاری وابستھ یا مشارکتھای خاص بکار گیرند مگر این کھ ابزار مشتقھ، تعریف ابزارھای مالکانھ واحد تجاری، مندرج در استاندارد بینالمللی حسابداری ۳۲ را احراز کند.

ب. حقوق و تعھدات طبق قراردادھای اجاره، کھ استاندارد بین المللی حسابداری ۱۷ اجاره ھا برای آنھا کاربرد دارد.
با وجود این:
۱. دریافتنیھای اجاره کھ توسط اجارهدھنده شناسایی می شود، مشمول شرایط قطع شناخت و کاھش ارزش مندرج ،۵۸ ، در این استاندارد است (بھ بندھای ۱۵ تا ۳۷ ۶۳ تا ۶۵ و پیوست الف، بندھای رب ۳۶ تا رب ۵۲ و ،۵۹ رب ۸۴ تا رب ۹۳ مراجعھ شود)؛

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.