دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۱ پیمانھای ساخت

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
117KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
738 بازدید
7,000 تومان 5,500 تومان٪21 تخفیف

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۱ پیمانھای ساخت

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۱ پیمانھای ساخت می باشد. این فایل شامل ۱۴ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf تهیه شده است. امیدواریم سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

استاندارد بین المللی حسابداری ۱۱ پیمانھای ساخت

ھدف این ا ستاندارد تجویز نحوه ح سابداری درآمدھا و مخارج مرتبط با پیمانھای ساخت است. بھ دلیل ماھیت فعالیتی کھ طبق پیمانھای ساخت انجام میشود، تاریخ شروع و تکمیل فعالیت پیمان، در دورهھای ح سابداری متفاوت قرار میگیرد.
بنابراین، موضوع اصلی در حسابداری پیمانھای ساخت، تخصیص درآمدھا و مخارج پیمان بھ دورهھای حسابداری است کھ در آن دورهھا عملیات ساخت اجرا میشود. در این استاندارد، از معیارھای شناخت مندرج در چارچوب تھیھ و ارائھ صورتھای مالی ۱ ، برای تعیین زمان شناخت درآمدھا و ھزینھھای پیمان بھ عنوان درآمد و ھزینھ در صورت سود و زیان جامع استفاده میشود. ھمچنین، این استاندارد، رھنمودھای عملی برای بکارگیری این معیارھا ارائھ میکند.

پیمان ساخت ممکن است برای ساخت دارایی منفرد مانند پل، ساختمان، سد، خط لولھ، جاده، کشتی یا تونل مورد مذاکره قرار گیرد. ھمچنین پیمان ساخت ممکن است بھ ساخت تعدادی دارایی مربوط باشد کھ از نظر طراحی، فناوری و کارکردیا ھدف یا استفاده نھایی از آنھا، ارتباط یا وابستگی بسیار زیادی با یکدیگر دارند؛ پیمانھای ساخت پالایشگاهھا و سایر قطعات پیچیده ماشینآلات یا تجھیزات، مثالھایی از اینگونھ پیمانھا است.

برای مقاصد این استاندارد، پیمانھای ساخت شامل موارد زیر است:
الف .پیمانھایی برای ارائھ خدماتی کھ بطور مستقیم بھ ساخت دارایی مربوط است، برای مثال، پیمانھای خدمات مدیران پروژه و معماران؛ و
ب . پیمانھایی برای تخریب یا بازسازی داراییھا، و بازسازی محیط پس از تخریب داراییھا.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.