دانلود فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت
نوع فایل
pdf
حجم فایل
242KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
664 بازدید
6,500 تومان 5,000 تومان٪23 تخفیف

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت

قابل توجه دانشجویان و کاربران گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت می باشد. این فایل شامل ۲۰ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf  تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد .در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت

مقدمه
۱ . هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینه های مرتبط با پیمانهای بلندمدت در صورتهای مالی پیمانکار است . به دلیل ماهیت فعالیت موضوع پیمانهای بلندمدت ، تاریخ ش روع پیمان و تاریخ تکمیل آن معمولاً در دوره های مالی متفاوتی قرار می گیرد. بنابراین ، مسئله اصلی در حسابداری پیمانهای بلندمدت ، تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شود.

این اس تاندارد معیارهای شناخت مندرج در مفاهیم نظر ی گزارشگر ی مال ی را جهت تعیین زمان شناخت درآمد و هزینه های پیمان به عنوان اقلام صورت سود و زیان بکار می گیرد .
این استاندارد همچنین ، رهنمودهایی را برای اعمال این معیارها ارائه می کند. دامنه کاربرد
۲ . این استاندارد باید برای حسابداری پیمانهای بلندمدت در صورتهای مالی پیمانکار بکار گرفته شود.
تعاریف

۳ . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :
• پیمان بلندمد ت: پیمانی اس ت ک ه برا ی طراح ی ، تولید یا ساخ ت ی ک دارای ی منفرد قاب ل ملاحظه یا ارائ ه خدما ت (یا ترکیب ی از داراییها یا خدما ت ک ه تواماً ی ک پروژ ه را تشکی ل ده د)
منعقد می شود و مد ت زما ن لاز م برا ی تکمی ل پیما ن عمدتاً چنا ن است که فعالیت پیما ن در دوره های مال ی متفاو ت قرار م یگیرد . پیما نی که طبق این استاندارد، بلندمد ت تلقی می گردد، معمولاً در طو ل مدتی بیش از یکسا ل انجا م خواهد شد . با این حال ، مد ت بیش از یکسال ، مشخص ه اصلی یک پیما ن بلندمد ت نیست .

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.