دانلود فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
242KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
1169 بازدید
6,500 تومان 5,000 تومان٪23 تخفیف

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت

قابل توجه دانشجویان و کاربران گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت می باشد. این فایل شامل ۲۰ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf  تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد .در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلندمدت

مقدمه
۱ . هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینه های مرتبط با پیمانهای بلندمدت در صورتهای مالی پیمانکار است . به دلیل ماهیت فعالیت موضوع پیمانهای بلندمدت ، تاریخ ش روع پیمان و تاریخ تکمیل آن معمولاً در دوره های مالی متفاوتی قرار می گیرد. بنابراین ، مسئله اصلی در حسابداری پیمانهای بلندمدت ، تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شود.

این اس تاندارد معیارهای شناخت مندرج در مفاهیم نظر ی گزارشگر ی مال ی را جهت تعیین زمان شناخت درآمد و هزینه های پیمان به عنوان اقلام صورت سود و زیان بکار می گیرد .
این استاندارد همچنین ، رهنمودهایی را برای اعمال این معیارها ارائه می کند. دامنه کاربرد
۲ . این استاندارد باید برای حسابداری پیمانهای بلندمدت در صورتهای مالی پیمانکار بکار گرفته شود.
تعاریف

۳ . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :
• پیمان بلندمد ت: پیمانی اس ت ک ه برا ی طراح ی ، تولید یا ساخ ت ی ک دارای ی منفرد قاب ل ملاحظه یا ارائ ه خدما ت (یا ترکیب ی از داراییها یا خدما ت ک ه تواماً ی ک پروژ ه را تشکی ل ده د)
منعقد می شود و مد ت زما ن لاز م برا ی تکمی ل پیما ن عمدتاً چنا ن است که فعالیت پیما ن در دوره های مال ی متفاو ت قرار م یگیرد . پیما نی که طبق این استاندارد، بلندمد ت تلقی می گردد، معمولاً در طو ل مدتی بیش از یکسا ل انجا م خواهد شد . با این حال ، مد ت بیش از یکسال ، مشخص ه اصلی یک پیما ن بلندمد ت نیست .

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.