×
خرید
10,000 تومان 7,800 تومان

 راهنمای عملی پژوهش در عمل (اقدام پژوهی)

خرید
8,500 تومان 7,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه خصلت احترام به شخصیت و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان نهادینه کنم

خرید
6,000 تومان 4,800 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی ترغیب کنم

خرید
6,000 تومان 4,800 تومان

دانلود فایل word اقدام پژوهی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان به وسیله ورزش

خرید
6,000 تومان 4,800 تومان

دانلود فایل اقدام پژوهی راهکارهای علاقه مند نمودن دانش آموزان دیر آموز به درس خواندن

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود فایل اقدام پژوهی با موضوع نارسا نویسی علت و درمان آن

خرید
8,000 تومان 6,000 تومان

چگونه توانستم ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموز ششم را برطرف نمایم

خرید
8,000 تومان 6,000 تومان

دانلود فایل word اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموز پایه اول را بالا ببرم

خرید
8,000 تومان 6,000 تومان

دانلود جامع ترین فایل word اقدام پژوهی با موضوع نماز

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

فایل word اقدام پژوهی چگونه می توانیم دانش آموزان رابه درس ریاضی علاقه مند کنیم

خرید
8,000 تومان 6,800 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستیم اختلال رفتاری آشغال خوری را در دانش آموز اتیسم کاهش دهیم

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تغذیه مناسب و صبحانه ترغیب کنم

0