×
خرید
10,000 تومان 7,800 تومان

 راهنمای عملی پژوهش در عمل (اقدام پژوهی)

خرید
8,500 تومان 7,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه خصلت احترام به شخصیت و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان نهادینه کنم

خرید
6,000 تومان 4,800 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی ترغیب کنم

خرید
6,000 تومان 4,800 تومان

دانلود فایل word اقدام پژوهی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان به وسیله ورزش

خرید
6,000 تومان 4,800 تومان

دانلود فایل اقدام پژوهی راهکارهای علاقه مند نمودن دانش آموزان دیر آموز به درس خواندن

خرید
7,000 تومان 5,800 تومان

دانلود فایل جامع اقدام پژوهی با موضوع نارسا نویسی علت و درمان آن

خرید
6,000 تومان 4,800 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی وافت تحصیلی دانش آموز ششم را برطرف نمایم

خرید
6,000 تومان 4,500 تومان

دانلود فایل word اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموز پایه اول را بالا ببرم

خرید
6,500 تومان 4,800 تومان

دانلود جامع ترین فایل word اقدام پژوهی با موضوع نماز

خرید
6,500 تومان 4,500 تومان

فایل word اقدام پژوهی چگونه می توانیم دانش آموزان رابه درس ریاضی علاقه مندکنیم

خرید
65,000 تومان 5,000 تومان

اقدام پژوهی :چگونه توانستیم اختلال رفتاری آشغال خوری را در دانش آموز اتیسم کاهش دهیم

خرید
8,000 تومان 6,000 تومان

دانلود فایل اقدام پژوهی باعنوان: چگونه توانستم دانش آموزان را به تغذیه مناسب و صبحانه ترغیب کنم

0