×
خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

 خلاصه کتاب بازرگانی بین الملل (نظریه ها و کاربردها) ترجمه دکتر محمد حقیقی

خرید
10,000 تومان 7,800 تومان

 خلاصه کتاب (تلخیص) جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

 خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری

خرید
12,000 تومان 9,800 تومان

خلاصه کتاب مبانی بیوشیمی رشته زیست شناسی دکتر عذرا ربانی چادگانی

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی احمد بخارایی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب روانشناسی بازی تالیف دکتر احمدوند

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب درس تالوفیتها مؤلف دکتر مهدی یوسفی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی (۱) تالیف طاهره فیضی

خرید
11,000 تومان 9,000 تومان

خلاصه درس تاریخ تربیت بدنی 

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات تالیف دکتر جعفر سخاوت

خرید
9,000 تومان 6,500 تومان

خلاصه کتاب معرفت شناسی محمد حسین زاده

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

خلاصه کتاب روانشناسی شناختی دکتر حسین زارع و دکتر علی اکبر شریفی

0