×
خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

خلاصه کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی تالیف شفیع آبادی

خرید
8,000 تومان 6,500 تومان

دانلود خلاصه کتاب فلسفه روانشناسی نوشته ماریو بونژه

خرید
8,000 تومان 5,800 تومان

خلاصه کتاب فلسفه آموزش و پرورش عیسی ابراهیم زاده

خرید
9,000 تومان 7,800 تومان

خلاصه کتاب توانبخشی گروه های خاص علی اصغر کاکوجویباری

خرید
11,000 تومان 9,800 تومان

خلاصه کتاب ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی ،اقتصادی و مالی داود مجیدیان

خرید
10,000 تومان 8,500 تومان

خلاصه کتاب تئوریهای مدیریت پیشرفته به همراه نمونه سوالات هر فصل

خرید
11,000 تومان 9,500 تومان

خلاصه و تست تالیفی کتاب تحلیل فرآیندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

خلاصه کتاب اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری

خرید
7,000 تومان 5,000 تومان

خلاصه نکات مهم کتاب اصول و قدرت چشم انداز نوشته مایلس مونرو

خرید
11,000 تومان 9,000 تومان

خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی هالجین

خرید
11,000 تومان 9,000 تومان

خلاصه کتاب آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی تالیف علی اصغر رواسی

خرید
8,000 تومان 6,000 تومان

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر سید مهدی الوانی

0