×
خرید
7,000 تومان 5,800 تومان

دانلود فایل pdf درس پژوهی تبدیل نسبت های مختلف به یک نسبت واحد

خرید
7,000 تومان 5,500 تومان

دانلود فایل گزارش نهایی درس پژوهی به عنوان: آموزش ساعت در بعد از ظهر ۹۸ صفحه

خرید
6,500 تومان 5,000 تومان

درس پژوهی :با چه روشی می توانیم کسر های مساوی و نامساوی را به دانش آموزان بیاموزیم

خرید
90,000 تومان 7,500 تومان

درس پژوهی: ریاضی پایه دوم ابتدایی نشان دادن یک ساعت و ربع بعد از یک زمان مشخص

خرید
7,500 تومان 5,500 تومان

دانلود جامع ترین فایل pdf شیوه نامه درس پژوهی (راهنمای اجرای برنامه درس پژوهی)

خرید
7,500 تومان 5,500 تومان

دانلود جامع ترین فایل pdf شیوه نامه تدوین گزارش درس پژوهی ۵۵صفحه

خرید
6,000 تومان 4,500 تومان

دانلود جامع ترین فایل pdf درس پژوهی با عنوان: زمین پویا علوم تجربی دبستان

خرید
6,500 تومان 5,000 تومان

دانلود جامع ترین فایل درس پژوهی: با عنوان شیوه نامه تدوین گزارش درس پژوهی

خرید
8,000 تومان 6,500 تومان

دانلود جامع ترین فایل pdf درس پژوهی با عنوان مساحت و واحد اندازه گیری آن ۹۸ صفحه

0