×
خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود جزوه خلاصه تقریرات درس جرم شناسی (جرم شناسی تروریسم) دکتر نجفی ابرند آبادی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 8,500 تومان

دانلود جزوه مختصر تقریرات درس جرم شناسی استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,500 تومان

دانلود خلاصه کتاب سلسله مباحثی در باب جرم شناسی دکتر بهیار مقیمی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,500 تومان

دانلود جزوه نکات مهم و پر تکرار جرم شناسی بر اساس کتاب نجفی توانا

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,500 تومان

دانلود برترین فایل pdf خلاصه کتاب و نکات مهم جرم شناسی دکتر علی نجفی توانا

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,800 تومان

دانلود فایل pdf جزوه تقریرات درس جرم شناسی (نظریه های جرم شناسی) نجفی ابرند آبادی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
6,000 تومان 4,800 تومان

دانلود فایل جامع pdf جزوه تقریرات درس جرم شناسی (نظریه های جرم شناسی)

خرید
6,000 تومان 4,500 تومان

دانلود فایل مقاله درباره جرم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزا

خرید
6,500 تومان 5,000 تومان

دانلود فایل جامع pdf مقاله درباره تحلیل جرم شناسی پدیده شرکت های هرمی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود فایل جزوه تقریرات درس جامعه شناسی کیفری (دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی)

0