خرید
جزوه وخلاصه کتاب
6,500 تومان 5,000 تومان

 جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی شناخت خاک و پی سازی