خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,500 تومان 6,000 تومان

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱ ارائه صورتھای مالی