خرید
جزوه وخلاصه کتاب
6,500 تومان 5,000 تومان

دانلود pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲۱ آثار تغییر در نرخ ارز