خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,800 تومان

دانلود فایل جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۳۹ ابزارھای مالی: شناخت و اندازه گیری