خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,500 تومان 7,000 تومان

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳ اندازه گیری ارزش منصفانه