×
خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,500 تومان

جزوه آموزش تصویری مراحل انجام زنجیره مارکوف

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه آموزشی معرفی ابزارهای جراحی لوزه

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,500 تومان

جزوه اداره مصدومین تروما به قفسه سینه فصل یازدهم

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 8,000 تومان

جزوه درمان های داخل وریدی محیطی و مرکزی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,800 تومان

جزوه آموزشی روش گزارش نویسی پرستاری

خرید
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه ابزارهای اندازه گیری (درد، زخم بستر، سقوط از تخت)

خرید
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه احیای قلبی ریوی CPCR or CPR

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

فایل جزوه حمایتهای پیشرفته حیات

خرید
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه نحوه چست تیوب گذاری یا لوله گذاری قفسه سینه

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,800 تومان

جزوه ساخت نقشه های اقلیمی با استفاده از نرم افزار ARC GIS 

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 7,800 تومان

فایل جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 8,000 تومان

دانلود جزوه آزمایشگاه سیستم عامل

0