×
خرید
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه ارتعاشات پیشا و کاربرد آن در مهندسی زلزله (ویژگی های احتمالاتی) 

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

جزوه ارتعاشات پیشا و کاربرد آن در مهندسی زلزله محاسبه پارامترهای شتابنگاشت در MatLab

خرید
9,000 تومان 6,800 تومان

جزوه درس ارتعاشات پیشا و کاربرد آن در مهندسی زلزله (پردازش سیگنال)

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

جزوه ارتعاشات پیشا و کاربرد آن در مهندسی زلزله در نرم افزارهای SeismoSignal MatLab

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,000 تومان

جزوه مراحل اجرای مدل Top sis در محیط ArcGIS در قالب یک مثال

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
11,000 تومان 9,000 تومان

جزوه درس حسابرسی ۲ (۱۱۶ صفحه)

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 8,000 تومان

جزوه روش تحقیق و تدوین و ارائه پایان نامه

خرید
8,000 تومان 5,800 تومان

جزوه آموزش کامل تهیه نقشه های ماهواره ای در سایز بسیار بزرگ

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,000 تومان

جزوه درس روانشناسی صنعتی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,000 تومان

جزوه محشای ماده واحده الحاقی به ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۹۶

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,500 تومان

جزوه خلاصه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,500 تومان

جزوه خلاصه بخش اجرای احکام کیفری مواد ۴۸۴ تا ۵۷۰ قانون دادرسی کیفری

0