خرید
8,000 تومان 6,000 تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ کتاب شیمی عمومی سیلبرگ (سینتیک: نقش و مکانیزم واکنشهای شیمیایی )