×
خرید
10,000 تومان 8,500 تومان

پاورپوینت سنگ، شناخت مواد و مصالح

خرید
10,000 تومان 8,000 تومان

پاورپوینت فصل چهارم علوم پایه هفتم موّاد پیرامون ما

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
10,000 تومان 8,000 تومان

جزوه خلاصه درس شیمی مواد غذایی

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

جزوه حسابداری بهای تمام شده مبحث گردش مواد و دستمزد

خرید
11,000 تومان 9,000 تومان

پاورپوینت ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی

خرید
9,000 تومان 7,800 تومان

پاورپوینت آشنایی با طرح های چهارگانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوء مصرف مواد

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,000 تومان

جزوه مواد ساختمانی سرک

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

جزوه شناخت مواد و مصالح ساختمانی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,500 تومان

 جزوه روان پزشکی اختلال مصرف مواد

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 6,800 تومان

جزوه درس خواص فیزیکی مواد فصل اول کریستالوگرافی

خرید
9,000 تومان 6,800 تومان

جزوه درس موازنه مواد و انرژی

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,000 تومان

 جزوه برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد دکتر سیدحسینی

0