دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۸ درآمد عملیاتی

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
122KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
851 بازدید
6,500 تومان 5,000 تومان٪23 تخفیف

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۸ درآمد عملیاتی

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۸ درآمد عملیاتی می باشد. این فایل شامل ۱۴ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf تهیه شده است. امیدواریم سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

جزوه استاندارد بینالمللی حسابداری ۱۸ درآمد عملیاتی

ھدف
بنا بر تعریف ارائھ شده در چارچوب تھیه و ارائھ صورتھای مالی ۱ ،درآمد عبارت است از افزایش در منافع اقتصادی طی دوره حسابداری در قالب جریان ورودی یا افزایش دارایی ھا یا کاھش بدھیھا، بھ غیر از افزایش از محل آورده مشارکتکنندگان در حقوق مالکانھ، کھ موجب افزایش در حقوق مالکانه می شود. درآمد، دربردارنده درآمدھای عملیاتی و سودھا میباشد.

درآمد عملیاتی، درآمدی است کھ در روال فعالیتھای عادی واحد تجاری حاصل می شود و با نامھای مختلف از جمله فروش،حق الزحمه بھره، سود تقسیمی و حق امتیاز، مورد اشاره قرار میگیرد. ھدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از انواع خاص معاملات و رویدادھا است.
مو ضوع اصلی در ح سابداری درآمد عملیاتی، تعیین زمان شناخت درآمد عملیاتی است. درآمد عملیاتی زمانی شناسایی میشود کھ جریان ورود منافع اقتصادی آتی بھ واحد تجاری محتمل باشد و
بتوان این منافع را بطور قابل اتکا، اندازهگیری کرد. این ا ستاندارد شرایطی را م شخص میکند کھ در آن شرایط معیارھای یاد شده احراز می شود و در نتیجھ، درآمد شنا سایی میگردد.
این استاندارد، ھمچنین رھنمودھای عملی برای بکارگیری این معیارھا ارائه میکند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.