دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲۰ حسابداری کمکھای بلاعوض دولت

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
147KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
667 بازدید
6,500 تومان 5,000 تومان٪23 تخفیف

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲۰ حسابداری کمکھای بلاعوض دولت 

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲۰ حسابداری کمک ھای بلاعوض دولت و افشای  کمکھای دولت می باشد. این فایل شامل ۱۲ صفحه و درقالب فرمت pdf تهیه شده است امیدواریم که سودمند بوده ومورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

استاندارد بین المللی حسابداری ۲۰ حسابداری کمکھای بلاعوض دولت 

این استاندارد، باید در حسابداری و افشای کمکھای بلاعوض دولت و افشای سایر اشکال کمکھای دولت بکار گرفتھ شود.
۲. موارد زیر در این استاندارد مطرح نمیشود:
الف. مسائل خاص ناشی از حسابداری کمکھای بلاعوض دولت در صورتھای مالی کھ آثار تغییر قیمتھا را منعکس میکند یا در اطلاعات تکمیلی با ماھیت مشابھ.
ب. کمک ھای دو لت کھ در قا لب مزا یایی بھ وا حد ت جاری ارائه می شود که در تعیین سود مشمول مالیات یا زیان مالیاتی مؤثر است، یا بر مبنای بدھی مالیات بر درآمد تعیین میشود یا محدود بھ آن است.
نمو نه ھای چنین مزایایی عبارتند از معافیت ھای مالیاتی، اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، پذیرش روش استھلاک تسریعی و کاھش نرخھای مالیات بر درآمد.
پ. مشارکت دولت در مالکیت واحد تجاری.
ت. کمک ھای بلاعوض دو لت طبق اس تا ندارد بین المللی حسابداری ۴۱ کشاورزی

کمک ھای بلاعوض دولت، کمکھای دولت در قالب انتقال منابع بھ واحد تجاری، در ازای رعایت شرایط معینی در گذشتھ یا آینده در ارتباط با فعالیتھای عملیاتی واحد تجاری است. این کمکھا آن دستھ از کمکھای دولت کھ تعیین ارزش آنھا بطور معقول امکانپذیر نیست و معاملات با دولت کھ از معاملات عادی واحد تجاری قابل تفکیک نیست را شامل نمی شود. ۲
کمکھای بلاعوض مربوط بھ داراییھا عبارت ا ست از کمکھای بلاعوض دولت کھ شرط اصلی آن این است کھ واحد تجاری واجد شرایط، بایدداراییھای بلندمدت را خریداری، احداث یا بھ شیوهای دیگر تحصیل
کند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.