دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۸ رویه ھای حسابداری

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۸ رویه ھای حسابداری
نوع فایل
pdf
حجم فایل
178KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
295 بازدید
7,000 تومان 5,500 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۸ رویه ھای حسابداری

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۸ رویه ھای حسابداری، تغییر در برآوردھای حسابداری و اشتباھات می باشد. این فایل شامل ۱۷ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf تهیه شده است. امیدواریم سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

استاندارد بینالمللی حسابداری ۸ رویه ھای حسابداری

ھدف این استاندارد، تجویز معیارھای انتخاب و تغییررویه ھای ح سابداری،

و نیز نحوه عمل حسابداری و افشای تغییر در رو یه ھای حسا بداری، تغییر در برآورد ھای حسابداری و ا صلاح ا شتباھات ا ست.

ھدف این ا ستاندارد، بھبود مربوط بودن و قابلیت اتکای صورتھای مالی واحد تجاری، و قابلیت مقای سھ صورتھای مالی در طول زمان و با صورتھای مالی سایر واحدھای تجاری است.
۲. الزامات افشای رویه ھای حسابداری، به استثنای الزامات مربوط به تغییر در رویه ھای حسابداری، در استاندارد بین المللی حسابداری ۱ ارائه صورتھای مالی تعیین شده است.

رویه ھای حسابداری، تغییر در برآوردھای حسابداری و اشتباھات که تأثیر بکارگیری آن رویه ھا بی اھمیت باشد، بکارگیری آنھا الزامی نیست. با وجود این، انحرافھای بی اھمیت از استانداردھای بین المللی گزارشگری مالی یا عدم اصلاح انحرافھای مزبور به منظور انعکاس تصویر خاصی از وضعیت مالی، عملکرد مالی یا جریانھای نقدی واحد تجاری، مناسب نخواھد بود.

بھ منظور کمک بھ واحدھای تجاری در بکارگیری الزامات استانداردھای بینالمللی گزارشگری مالی، رھنمودھایی ھمراه با این استانداردھا ارائھ میشود. در تمام این رھنمودھا بیان میشود کھ آیا آنھا بخش جدانشدنی استانداردھای بینالمللی گزارشگری مالی محسوب میشوند یا خیر.

رھنمودی که بخش جدانشدنی استاندارد محسوب میشود، الزامی است. رھنمودی کھ بخش جدانشدنی استاندارد محسوب نمیشود، حاوی الزامات مربوط بھ صورتھای مالی نیست.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.