×
خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب مبانی جغرافیای شهری تالیف حسین شکویی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب اصول آموزش هند بال ۲ تالیف محمد پورکیانی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کامل کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب حرکت شناسی رشته تربیت بدنی تالیف دکتر ابوالفضل فراهانی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

فایل خلاصه کتاب انواع ادبی تالیف دکتر سیروس شمیسا

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

خلاصه کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی تالیف شفیع آبادی

خرید
8,000 تومان 6,500 تومان

دانلود خلاصه کتاب فلسفه روانشناسی نوشته ماریو بونژه

خرید
8,000 تومان 5,800 تومان

خلاصه کتاب فلسفه آموزش و پرورش عیسی ابراهیم زاده

خرید
9,000 تومان 7,800 تومان

خلاصه کتاب توانبخشی گروه های خاص علی اصغر کاکوجویباری

خرید
11,000 تومان 9,800 تومان

خلاصه کتاب ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی ،اقتصادی و مالی داود مجیدیان

خرید
10,000 تومان 8,500 تومان

خلاصه کتاب تئوریهای مدیریت پیشرفته به همراه نمونه سوالات هر فصل

خرید
11,000 تومان 9,500 تومان

خلاصه و تست تالیفی کتاب تحلیل فرآیندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری

0