خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,800 تومان

دانلود فایل خلاصه کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ های سازمانی دیانا سی. فنیری