×
خرید
10,000 تومان 8,100 تومان

پاورپوینت تست های تشخیصی قلب

خرید
9,000 تومان 7,100 تومان

پاورپوینت معرفی غارهای ایران 

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

پاورپوینت کارگاه آموزشی تولید ناب برای کاهش قیمت تمام شده

خرید
8,000 تومان 6,800 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری بین المللی شماره ۷ صورت جریان وجوه نقد

خرید
10,000 تومان 8,500 تومان

پاورپوینت IAS 21 اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی

خرید
9,000 تومان 7,500 تومان

پاورپوینت کتاب تفکر و سواد رسانه ای فصل دوم بخش دوم فنون اقناع

خرید
9,000 تومان 7,500 تومان

پاورپوینت کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فصل دوم فنون اقناع

خرید
8,000 تومان 6,800 تومان

فایل پاورپوینت با موضوع حجامت

خرید
8,000 تومان 6,800 تومان

پاورپوینت مشکلات ازدیاد جمعیت (کتاب اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده)

خرید
9,000 تومان 7,800 تومان

فایل پاورپوینت عوارض دخانیات

خرید
8,000 تومان 6,100 تومان

فایل پاورپوینت احکام محتضر

خرید
10,000 تومان 8,500 تومان

فایل پاورپوینت تعویض مفصل

0