دانلود کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۹ مزایای کارکنان

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
447KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
571 بازدید
8,500 تومان 7,000 تومان٪18 تخفیف

دانلود کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۹ مزایای کارکنان

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۱۹ مزایای کارکنان می باشد. این فایل شامل ۶۲ صفحه می باشد و در قالب فرمت word تهیه شده است. امیدواریم سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

استاندارد بین المللی حسابداری ۱۹ مزایای کارکنان

ھدف این استاندارد، تعیین نحوه حسابداری و افشای مزایای کارکنان است.

این استاندارد باید توسط کارفرما برای حسابداری تمام مزایای کارکنان، بھ غیر از مزایایی کھ استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی ۲ پرداخت مبتنی بر سھام در مورد آنھا کاربرد دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
۳. این ا ستاندارد، گزار شگری تو سط طرحھای مزایای کارکنان را مطرح نمیکند (بھ ا ستاندارد بینالمللی ح سابداری ۲۶ حسابداری و گزارشگری توسط طرحھای مزایای بازنشستگی مراجعھ شود).
۴. مزایای کارکنان کھ این ا ستاندارد در مورد آنھا کاربرد دارد، شامل مواردی است که:

الف. طبق طرحھای رسمی یا سایر توافقھای رسمی بین واحد تجاری و ھر یک از کارکنان، گروھھای کارکنان یا نمایندگان آنھا ارائه می شود؛
ب. طبق الزامات قانونی یا از طریق توافقھای صنعت، که به موجب آن، واحدھای تجاری ملزم به کمک به طرحھای ملی، دولتی، صنعت یا سایر طرحھای چندکارفرمایی ھستند، ارائه میشود؛ یا
پ. تو سط رویه ھای غیرر سمی که تعھد عرفی ایجاد میکنند، ارائه میشود. رویھ ھای غیررسمی در مواردی منجر بھ تعھد عرفی میشود کھ واحد تجاری ھیچ گزینھ عملی بھ غیر از پرداخت مزایای کارکنان نداشتھ باشد.
نمونه ای از یک تعھد عرفی، موردی است کھ تغییر در رویه ھای غیرر سمی واحد تجاری، منجر به آ سیب غیرقابل پذیرش به رابطه آن با کارکنان می شود.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.