دانلود فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۲۰سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
229KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
875 بازدید
7,000 تومان 5,500 تومان٪21 تخفیف

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۲۰ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

قابل توجه دانشجویان و کاربران گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد حسابداری شماره ۲۰ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته می باشد. این فایل شامل ۲۶ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf  تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد .در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

استاندارد حسابداری شماره ۲۰ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

رویدادهای مشا بهی که در شر ایط یکسان رخ داده اند، تعد یلات مناسب ر ا در صور تهای ما لی واحد تجار ی وابس ته انجام د هد. استاندارد قبلی، کاربرد این الزام را در صورت غیرممکن بودن تعدیلات مستثنی می کر د. این استاندارد، استثنا ی مقرر در استاندارد قبلی در این زمینه را حذف کرده است.

شناسایی زیانها
طبق این استاندارد، واحد سرما یه گذار س هم خود از زیانهای واحد تجار ی وابسته را تا حد ) مبلغ دفتر ی سرما یه گذاری براساس روش ارزش ویژه و دیگر منافع بلند مدت در واحد تجاری وابسته، شناسایی می کند. طبق استاندارد قبلی، س هم از زیان ت نه ا تا حد مبلغ دفتری سرمایه گذاری شناسایی می شد.

دامنه کاربرد
۱. این استاندارد باید برای حسابداری سرما ی ه گذاری در واحدهای تجاری وابسته بکار گرفته شود . با این حال، این استاندارد در رابطه با سرما یه گذاری در واحد تجاری وابسته توسط صندو ق های
سرمایه گذاری و واح د های تجار ی مشاب ه کاربرد ندار د . این قبیل سرما یه گذاریها طبق استاندارد حسابداری شمار ه ۱۵ با عنوان ”حسابداری سرما یه گذاریها“ به ارزش بازار اندا ز ه گیری می شود .
در ضمن، رعایت الزامات افشای قسمت (و) بن د ۳۵ بر ای صندوق های سرمایه گذار ی و واحدهای تجاری مشابه الزامی است.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.